هیچ نتیجه ای وجود ندارد

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خلاصه درس خارج فقه جلسه 370 08:05
درس خارج فقه جلسه 371- زنده 08:15
خلاصه تفسیر قرآن سوره تحریم جلسه 7 11:00
تفسیر قرآن سوره تحریم جلسه 8 - زنده 11:10
اذان 11:55
نماز جماعت ظهر و عصر 12:00
درس اخلاق - تکرار 13:00