زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
 • 00:00

  نماز جماعت ظهر و عصر 485 دقیقه

 • 08:05

  خلاصه درس خارج فقه جلسه 391 10 دقیقه

 • 08:15

  درس خارج فقه جلسه 392 - زنده 165 دقیقه

 • 11:00

  خلاصه تفسیر قرآن سوره قلم - جلسه 4 15 دقیقه

 • 11:15

  تفسیر قرآن سوره قلم جلسه 5 - زنده 40 دقیقه

 • 11:55

  اذان 65 دقیقه

 • 13:00

  درس اخلاق - تکرار

منتخبین پخش اسراء
حکمت وحیانی جلسه چهارم

حکمت وحیانی جلسه چهارم

حکمت وحیانی جلسه سوم

حکمت وحیانی جلسه سوم

حکمت وحیانی جلسه دوم

حکمت وحیانی جلسه دوم

حکمت وحیانی جلسه اول

حکمت وحیانی جلسه اول