هیچ نتیجه ای وجود ندارد
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خلاصه درس خارج فقه جلسه 389 08:05
درس خارج فقه جلسه 390 - زنده 08:15
خلاصه تفسیر قرآن سوره قلم جلسه 2 11:00
تفسیر قرآن سوره قلم جلسه 3 - زنده 11:15
اذان 11:55
نماز جماعت ظهر و عصر 12:00
درس اخلاق - تکرار 13:00