هیچ نتیجه ای وجود ندارد
کیفیت: صوت 110 190 450
برنامه های امروز
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
درس اخلاق 00:00
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی 01:00
تلاوت قرآن کریم 02:00
خلاصه درس خارج فقه 02:05
درس خارج فقه 02:15
سخنرانی-لسان صدق 03:10
شرح تفسیر نهج البلاغه 04:00
سخنرانی حضرت استاد 04:20
سلوک الهی 05:00
درس تفسیر قرآن - سوره ذاریات 05:20
درس اخلاق 06:00
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی 07:00
تلاوت قرآن کریم 08:00
خلاصه درس خارج فقه 08:05
درس خارج فقه(زنده) 08:15
سخنرانی-لسان صدق 09:10
شرح تفسیر نهج البلاغه 10:00
سخنرانی حضرت استاد 10:20
سلوک الهی 11:00
درس تفسیر قرآن - سوره ذاریات(زنده) 11:20
قرآن - اذان - نماز - نیایش 12:00
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی 13:00
تلاوت قرآن کریم 14:00
خلاصه درس خارج فقه 14:05
درس خارج فقه 14:15
سخنرانی-لسان صدق 15:15
شرح تفسیر نهج البلاغه 16:00
سخنرانی حضرت استاد 16:20
سلوک الهی 17:00
درس تفسیر قرآن - سوره ذاریات 17:20
درس اخلاق 18:00
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی جوادی آملی 19:00
تلاوت قرآن کریم 20:00
خلاصه درس خارج فقه 20:05
درس خارج فقه 20:15
شرح تفسیر نهج البلاغه 22:00
سخنرانی حضرت استاد 22:20
سلوک الهی 23:00
درس تفسیر قرآن - سوره ذاریات 23:20