زمانبندی پخش برنامه‌های امروز
  • 00:00

    نماز جماعت ظهر و عصر 715 دقیقه

  • 11:55

    اذان

  • 13:30

    درس اخلاق - زنده

منتخبین پخش اسراء
حکمت وحیانی جلسه چهارم

حکمت وحیانی جلسه چهارم

حکمت وحیانی جلسه سوم

حکمت وحیانی جلسه سوم

حکمت وحیانی جلسه دوم

حکمت وحیانی جلسه دوم

حکمت وحیانی جلسه اول

حکمت وحیانی جلسه اول