شناسه : 27439238

کلیپ؛ ذکر مصیبت حضرت زهرا (سلام الله علیها) در بیان آیت الله العظمی جوادی آملی


پایگاه اطلاع رسانی اسراء: کلیپ تصویری حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی با موضوع تبیین مقام حضرت زهرا علیها السلام و همچنین ذکر مصائب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها.

کلیپ؛ ذکر مصیبت حضرت زهرا (سلام الله علیها) در بیان آیت الله العظمی جوادی آملی

پایگاه اطلاع رسانی اسراء: کلیپ تصویری حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی با موضوع تبیین مقام حضرت زهرا علیها السلام و همچنین ذکر مصائب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها.
مشاهده 72